• Call : +31 (0)6 41249239

Tienermoeders

Bij onbedoelde zwangerschap komen er een aantal problemen naar votienermoeders2ren, een daarvan is schikte woonruimte. In de Haarlemmermeer is hier ernstig tekort aan. Wij bieden begeleiding en een tijdelijke leer en leef-plek bij ons als gastgezin, dit in samenwerking met stichting ‘Siriz’.
Wij bieden ondersteuning bij het toeleven naar een bevalling, de eerste bijzondere weken na een bevalling en de hechting van de baby aan de jonge moeder. Daarna zal er worden toegewerkt naar de dag waarop de jonge moeder met haar kind op zichzelf zal kunnen gaan wonen. Met een start in een gastgezin, waar de moeder en het kindje zich veilig en geborgen voelt en zich kan hechten, in eerste instantie aan de moeder. Het gastgezin functioneert ook als rolmodel waar een goed voorbeeld overgenomen kan worden, waar steun, liefde en geborgenheid worden geboden. De jonge moeder kan op ons terugvallen en we zijn het eerste aanspreekpunt voor allerlei zaken. Dit kan de verzorging van het kindje betreffen, maar ook zaken die op haar afkomen met betrekking tot financiën, huishoudelijke taken, school, werk, opvang, onzekerheden rond het moederschap enzovoorts. We streven ernaar dat de moeder tien maanden na de bevalling weer op eigen benen kan staan. De jonge moeder wordt gestimuleerd haar opleiding af te maken, of werk te zoeken. De baby zal naar een kinderopvang gaan.
tienermoeders1De volgende onderdelen komen tijdens het verblijf aan bod:
1. Moeder worden, moeder zijn
2. Financieel functioneren
3. Sociaal functioneren
4. Lichamelijk functioneren
5. Psychisch functioneren
6. Maatschappelijk functioneren
7. Huisvesting
8. Zingeving
Siriz is een organisatie die de specialist is bij onbedoelde zwangerschap. Zij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen ze het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen zij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden zij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. www.siriz.nl