• Call : +31 (0)6 41249239

Open handen

Praktijk Beeldende Therapie

Meercrea therapieMet inzet van beeldende materialen weer kunnen voelen, loslaten, ontspannen, omarmen en ervaren, alles waarvoor we onze handen kunnen gebruiken en van binnen kunnen beleven. Met lege handen komen staan? Door de gebrokenheid in dit leven kunnen handen gebald zijn in vuisten van boosheid, kunnen handen vastzitten in verdriet, of knel zitten in spanning, te hoge verwachtingen of angst. Handen kunnen gesloten zijn in onvermogen om contact te maken. Handen kunnen bezoedeld zijn, krachteloos of slap. Dit kan voortkomen uit situaties in relaties, op het werk, idealen, trauma, verlies of gezondheid. Als handen open zijn, dan kunnen zij voelen, volgen,(her)ontdekken, loslaten, (liefde) geven en ontvangen, herstellen, ontplooien, verbinding maken, doorgeven, op zoek gaan…. Ook bij ouder worden, verlies van dierbare, verlies van functies of verlies van geheugen kan beeldende therapie helpen bij verwerking, acceptatie en leren omgaan met de veranderde situatie. Op zoek gaan naar persoonlijke kracht en talent. Dit kan door allerlei reden ‘verstopt’ zijn, of vast zitten. Op een veilige manier je binnenwereld en persoonlijke grenzen verkennen, herontdekken en ontwikkelen. Een beeld kan een aanzet geven tot bewustwording, waardoor inzicht, beweging en verandering op gang kan komen in het dagelijks leven, zodat eigen kracht opnieuw gevonden wordt en er ruimte komt voor zelfvertrouwen en heling. Beeldende vaktherapie is een ervarings- gerichte psychotherapie. In beeld kan het innerlijke onbewuste, (wat soms moeilijk in woorden te vatten is) zichtbaar gemaakt worden. Emoties kunnen met behulp van materialen geuit worden. Beeldende middelen, zoals teken en schildertechnieken, houtbewerking, steen, klei, en textiel, vormen de basis van het beeldend therapeutisch werken. De werkwijze in het beeldend handelen komt overeen met het handelen in het dagelijks leven. Denken, voelen, handelen kunnen zo weer in balans komen. Beeldende therapie is niet gericht op het resultaat van een ‘mooi’ product. MeerCrea Praktijk beeldende therapie Open HandenHet aanbod bestaat uit therapie, training en begeleiding. De cliënt heeft een actieve en gelijkwaardige rol in het therapeutische proces. Ieder heeft een eigen proces, geen mens is hetzelfde, daarom is een op maat gesneden hulpverlening van belang. De mens staat centraal (niet het probleem). Tijdens of na afloop van de beeldende therapie worden de gemaakte beelden en het proces van het maken van het beeld samen besproken. Vraag vrijblijvend een intake gesprek aan, of probeer een ‘proefsessie’ om te kijken of beeldende therapie aansluit bij verwachtingen. Afhankelijk van de vraag zal er gekeken worden hoeveel sessies er nodig zijn. Zo’n 6 tot 8 keer is vaak minimaal nodig. Door sommige zorgverzekeraars worden (een deel van) de kosten vergoed, afhankelijk van uw hulpvraag en de zorgverzekeraar. Voor meer info hierover klik op het kopje ‘Wat