• Call : +31 (0)6 41249239

Open handen

Praktijk Beeldende Therapie

Meercrea therapie
Met inzet van beeldende materialen weer kunnen ervaren, loslaten, ontspannen, omarmen en ordenen, alles waarvoor we onze handen kunnen gebruiken en van binnen kunnen beleven.
Met lege handen komen staan? Door de gebrokenheid in dit leven kunnen handen gebald zijn in vuisten van boosheid, kunnen handen vastzitten in verdriet, of knel zitten in spanning, te hoge verwachtingen of angst. Handen kunnen gesloten zijn in onvermogen om contact te maken. Handen kunnen bezoedeld zijn, krachteloos of slap.
Dit kan voortkomen uit situaties in relaties, op het werk, idealen, trauma, verlies of gezondheid.
Als handen open zijn, dan kunnen zij ervaren, leren, volgen,(her)ontdekken, loslaten, (liefde) geven en ontvangen, herstellen, ontplooien, verbinding maken, doorgeven, op zoek gaan….
Ook bij ouder worden, verlies van dierbare, verlies van functies of verlies van geheugen kan beeldende therapie helpen bij verwerking en leren omgaan met de veranderde situatie.
Een werkstuk / beeld kan een aanzet geven tot bewustwording, waardoor inzicht, beweging en verandering op gang kan komen in het dagelijks leven.
Beeldende vaktherapie is een ervarings- gerichte psychotherapie. Beeldende middelen, zoals teken en schildertechnieken, houtbewerking, steen, klei, en textiel, vormen de basis van het beeldend therapeutisch werken. De werkwijze in het beeldend handelen komt overeen met het handelen in het dagelijks leven. Dit geeft stof tot gesprek. Denken, voelen, handelen kunnen zo weer in balans komen. Beeldende therapie is niet gericht op het resultaat van een ‘mooi’ product.
De cliënt heeft een actieve en gelijkwaardige rol in het therapeutische proces. Ieder heeft een eigen proces, geen mens is hetzelfde, samen voortdurend afstemmen is van belang.
Vraag vrijblijvend een intake gesprek aan, of probeer een ‘proefsessie’ om te kijken of beeldende therapie aansluit. en er een persoonlijk kennismaking is net zo belangrijk.