• Call : +31 (0)6 41249239

Kinderen – Jongeren

MeerCrea KindertherapieKindertherapie is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie. Niet door praten maar door spelen en ontdekken met materialen, nieuwe dingen leren. Om zelfvertrouwen te vergroten, uiting te geven aan gevoelens, emoties en ervaringen te verwerken. Kinderen geven tekens; wat kinderen tekenen of maken, zegt meer dan woorden. Er zal eerst een observatie sessie zijn. In overleg met ouders en/ of betrokkenen, wordt gekeken aan welke doelen er gewerkt gaat worden en er wordt een (voorlopig) behandelplan opgesteld worden. Eerst wordt er een vertrouwensband opgebouwd en problemen worden op een speelse laagdrempelige manier aangepakt, vanuit een vraag gestuurde en oplossingsgerichte visie. In een ‘alsof situatie’ leren wat ze in het dagelijks leven nodig hebben. Kinderen willen groeien, leren en ontwikkelen in eigenheid in plezier en vertrouwen.
Om de stap naar hulpvragen zo eenvoudig mogelijk te maken, volgt hier kort een overzicht:
-Vraag vrijblijvend een intake gesprek aan.
-Laat uw kind beeldende therapie ervaren, maak gebruik van een gratis ‘proefsessie’ zodat uw kind met de therapeut en materialen kennis kan maken.
-In overleg wordt een behandeldoel en plan van aanpak omschreven.
-Afhankelijk van de vraag zal er (in overleg) gekeken worden hoeveel sessies er nodig zijn. Zo’n 6 tot 8 keer is vaak minimaal nodig, tussendoor zal er een evaluatie moment zijn.
-Door sommige zorgverzekeraars wordt (een deel van) de kosten vergoed, afhankelijk van uw hulpvraag / diagnose en de zorgverzekeraar. Voor meer info hierover klik op het kopje ‘Wat
-Sommige ouders kiezen ervoor voor om de therapie zelf te betalen. De kosten per sessie zijn 40 euro.
De praktijk bevindt zich in het atelier in de garage aan huis. Binnen en buiten is er veel ruimte om met allerlei materialen te werken, te oefenen en spelenderwijs te leren. Ervaringen kunnen verwerkt worden en nieuw gedrag kan door spelen met materialen geoefend en eigengemaakt worden.
MeerCrea tienermoedersIn overleg kan er ook een ‘trainingsgroepje’ met meerdere kinderen samengesteld worden. Sociale- emotionele vaardigheden en weerbaarheid kunnen op een veilige manier geoefend worden.
Voor tienermoeders is er begeleiding en de mogelijkheid van tijdelijke opvang in overleg en samenwerking met stichting ‘Siriz’. www.siriz.nl
De Viltentas bezoekt kinderen op scholen MeerCrea De Viltentasin de regio. Vaak hebben kinderen die ‘in de knel zitten’ het op school al moeilijker als hun klasgenoten en kan het als belasting ervaren worden om na schooltijd ‘weer ergens heen te moeten’ daarom bied ‘De Viltentas’ de mogelijkheid om voor therapie naar school te komen. Ook bij niet school gerelateerde problemen.
In een grote vilten tas worden allerlei materialen meegenomen. Zoals klei, verf, krijt, hout, steen, karton, Playmobil, handpoppen, enz. Kinderen leren door spelen en ervaren.
Belangrijk is een geschikte rustige ruimte. Met plezier naar school gaan wil ieder kind, ouders en leerkrachten wensen hetzelfde. Dit komt de sociaal emotionele ontwikkeling ten goede.